S obzirom na nove izazove i rast poslovanja, a u skladu sa vizijom napredovanja, KOM-TRADE d.o.o pokrenuo je suradnju sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje s ciljem osiguravanja i povećanja konkurentnosti poslovanja te razvoja novih inovativnih usluga.

Suradnja se temelji na potrebi za snimanjem stanja prodajnog procesa, iznalaženjem inovativnog rješenja te razvojem i testiranjem pilot rješenja za upravljanje procesom prodaje temeljenom na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Troškovi provedbe projekta sufinancirani su sredstvima iz fondova Europske Unije:

Naziv projekta: Inovacijski vaučer za razvoj inovativnog programskog rješenja za upravljanje procesima unutar mikro i srednjih prodajno orijentiranih poduzeća

Kod poziva: KK.03.2.2.03 – inačica 6

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Naziv prioriteta: Poslovna konkurentnost

Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje kapaciteta MSP za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese

Naziv specifičnog cilja: Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Cilj projekta je razvoj prve faze informacijskog sustava za upravljanje prodajnim procesom poduzeća KOM-TRADE d.o.o.

Projekt se stoga usmjerava na snimanje stanja postojećeg procesa, a s ciljem otkrivanja potencijalno mogućih poboljšanja. Nadalje, projekt uključuje prijedlog poboljšanja procesa u smislu razvoja i implementacije prioritetnih informacijsko-komunikacijskih rješenja. Konkretno, planira se kroz snimanje stanja i prijedlog rješenja definirati niz potrebnih aktivnosti koje u konačnici  (neposredno i posredno) povećavaju učinkovitost prodajnog procesa.  Tim aktivnostima u procesu evaluacije dodijelit će se prioriteti. Na temelju toga, odredit će se opseg razvoja pilot računalnog sustava za potporu prodajnom procesu.

Na kraju, u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje kroz razvoj aplikativnog sučelja s bazom podataka, bit će realizirana digitalizacija poboljšanog procesa prema prethodno definiranim aktivnostima s određenim prioritetima.

 

KOM-TRADE d.o.o ima potrebu za stručno-tehničkim znanjem koje obuhvaća:

  1. Stručno provedena snimka stanja procesa.
  2. Prijedlog poboljšanja procesa primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
  3. Evaluacija prijedloga poboljšanja procesa za specifične ciljeve poduzeća.
  4. Digitalizacija poboljšanog procesa kroz razvoj programske podrške – aplikativnog sučelja s bazom podataka.

 

Očekivani rezultat doprinosi povećanju učinkovitosti poslovanja te osigurava povećanje konkurentnosti poduzeća KOM-TRADE d.o.o kroz sljedeće elemente:

– poboljšanje kvalitete procesa kroz redizajn na temelju prijedloga poboljšanja.

– povećanje transparentnosti procesa i aktivnosti unutar poduzeća.

– povećanje zadovoljstva djelatnika uslijed lakše i kvalitetnije manipulacije dokumentima prodajnog procesa.

– povećanje zadovoljstva klijenata kroz povećanje kvalitete prodajnog procesa, a koje donosi digitalizacija upravljanja.

– skraćeno vrijeme trajanja jediničnog procesa prodaje.

 

Suradnjom znanstvenika i stručnjaka iz područja upravljanja proizvodnjom i procesima te stručnjaka s programerskim vještinama osigurat će se kvaliteta usluge koja se naručuje za potrebe projekta.

 

Projektne aktivnosti provodit će se u poslovnim prostoru naručitelja.

Trajanje projekta je maksimalno 90 dana unutar kojih je obuhvaćeno testiranje pilot verzije razvijene aplikacije.

 

Održivost rezultata osigurana je na institucionalnoj, tehnološkoj i financijskoj razini.

Na institucionalnoj razini kapaciteti prijavitelja garantiraju korištenje razvijenog pilot programskog rješenja te njegov daljnji razvoj do završne faze. U planu je razvoj ovog programskog rješenja i nakon perioda testiranja (završetak projekta potpomognutog inovacijskim vaučerom) te ponuda konačnog rješenja na tržištu. Financijske uštede te daljnja komercijalizacija osigurat će financijska sredstva za daljnji razvoj kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Održivost rezultata osigurat će se i kroz tehnološki razvoj. KOM-TRADE d.o.o ulaže značajna sredstva u razvoj ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijsku opremu i unaprjeđenje procesa. U protekle 3 godine poduzeće je otvorilo web-shop i kroz brandiranje (www.mandura.hr) se nastoji pozicinirati kao lider na tržištu radne i zaštitne opreme i odjeće.

Na financijskoj razini, održivost rezultata projekta osigurat će se kroz komercijalizaciju uslijed očekivanog povećanja odobrenih ponuda, a uslijed povećane transparetnosti, bolje komunikacije sa vanjskim izvorima te kvalitetnijom komunikacijom sa klijentima u postprodajnim aktivnostima.

 

Košarica je prazna!
0