Projekt naziva Inovacijski vaučer za razvoj inovativnog programskog rješenja za upravljanje procesima unutar mikro i srednjih prodajno orijentiranih poduzeća uspješno je priveden kraju te su završene sve planirane aktivnosti.

 

Detalji o projektu

 

Naziv projekta: Inovacijski vaučer za razvoj inovativnog programskog rješenja za upravljanje procesima unutar mikro i srednjih prodajno orijentiranih poduzeća

Kod poziva: KK.03.2.2.03 – inačica 6

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Naziv prioriteta: Poslovna konkurentnost

Naziv investicijskog prioriteta: Podupiranje kapaciteta MSP za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese

Naziv specifičnog cilja: Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Cilj projekta

 

Cilj projekta je razvoj prve faze informacijskog sustava za upravljanje prodajnim procesom poduzeća KOM-TRADE d.o.o. Kroz pruženu uslugu Fakulteta strojarstva i brodogradnje cilj je ispunjen u potpunosti. Uspostavljeno je pilot rješenje za digitalizirano upravljanje poboljšanim prodajnim procesom, na temelju stručno provedene snimke stanja i definiranog plana poboljšanja procesa.

 

Aktivnosti projekta

 

Projekt je usmjeren na aktivnosti:

  • Snimanje stanja postojećeg procesa, a s ciljem otkrivanja potencijalno mogućih poboljšanja (1.-2. Tjedan)
  • Definiranje prijedloga poboljšanja procesa u smislu razvoja i implementacije prioritetnih informacijsko-komunikacijskih rješenja. Kroz snimanje stanja definiran je niz potrebnih aktivnosti koje su u konačnici (neposredno i posredno) povećale učinkovitost prodajnog procesa.  Na temelju toga, odredio  se opseg razvoja pilot računalnog sustava za potporu prodajnom procesu. (3.-4. Tjedan)
  • Razvoj aplikativnog sučelje s bazom podataka te je realizirana digitalizacija poboljšanog procesa prema prethodno definiranim aktivnostima s određenim prioritetima. (4.-10. Tjedan)
  • Implementacija pilot rješenja (11. tjedan)

 

Isporučena usluga odgovarajuće je kvalitete, prema planiranim zahtjevima koji su definirani ponudom i prijavnim obrascem.

 

Očekivani rezultat doprinosi povećanju učinkovitosti poslovanja te osigurava povećanje konkurentnosti poduzeća KOM-TRADE d.o.o. kroz sljedeće elemente:

– poboljšanje kvalitete procesa kroz redizajn na temelju prijedloga poboljšanja.

– povećanje transparentnosti procesa i aktivnosti unutar poduzeća.

– povećanje zadovoljstva djelatnika uslijed lakše i kvalitetnije manipulacije dokumentima prodajnog procesa.

– povećanje zadovoljstva klijenata kroz povećanje kvalitete prodajnog procesa, a koje donosi digitalizacija upravljanja.

– skraćeno vrijeme trajanja jediničnog procesa prodaje.

 

Zaključak projekta

 

Implementacijom i uspostavom razvijenog inovativnog računalnog sustava dostignuti su očekivani rezultati projekta te je uspostavljeno pilot rješenje za digitalizirano upravljanje poboljšanim prodajnim procesom, na temelju stručno provedene snimke stanja i definiranog plana poboljšanja procesa.

 

Košarica je prazna!
0